Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số thực \(b,c\) sao cho phương trình \({z^2} + bz + c = 0\) có hai nghiệm phức \({z_1},{z_2}\) không là số thực và thỏa \(\left| {{z_1} - 5 + 3i} \right| = 4\left| {{z_2} - 2 + i} \right| = 4\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 704572: Cho các số thực \(b,c\) sao cho phương trình \({z^2} + bz + c = 0\) có hai nghiệm phức \({z_1},{z_2}\) không là số thực và thỏa \(\left| {{z_1} - 5 + 3i} \right| = 4\left| {{z_2} - 2 + i} \right| = 4\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(5b + 5c = 60\).

B. \(5b + 5c = 12\).

C. \(5b + 5c = 8\).

D. \(5b + 5c = 14\).

Câu hỏi : 704572
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com