Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\). Biết rằng đồ thị hai hàm số \(f'\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d(a > 0)\) và \(g'\left( x \right) = q{x^2} + nx + p\left( {q \ne 0} \right)\) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ \(0;1;2\). Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right);y = g'\left( x \right)\) có diện tích bằng 10 và \(f\left( 2 \right) = g\left( 2 \right)\). Diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi các đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\) bằng:

Câu 704577: Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\). Biết rằng đồ thị hai hàm số \(f'\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d(a > 0)\) và \(g'\left( x \right) = q{x^2} + nx + p\left( {q \ne 0} \right)\) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ \(0;1;2\). Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right);y = g'\left( x \right)\) có diện tích bằng 10 và \(f\left( 2 \right) = g\left( 2 \right)\). Diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi các đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\) bằng:

A. \(\dfrac{4}{{15}}\).

B. \(\dfrac{8}{{15}}\).

C. \(\dfrac{{16}}{3}\).

D. \(\dfrac{{10}}{3}\).

Câu hỏi : 704577
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com