Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định và có đạo hàm trên \(\left[ {0;1} \right]\) thỏa mãn:

\(f\left( x \right) > 0,\forall x \in \left[ {0;1} \right],f\left( 1 \right) = 1\) và \(\int\limits_0^1 {\left\{ {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2} + \left( {4{x^2} + 2} \right){f^2}\left( x \right)} \right\}} dx = 2\). Giá trị của \(f\left( 0 \right)\) bằng

Câu 704578: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định và có đạo hàm trên \(\left[ {0;1} \right]\) thỏa mãn:

\(f\left( x \right) > 0,\forall x \in \left[ {0;1} \right],f\left( 1 \right) = 1\) và \(\int\limits_0^1 {\left\{ {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2} + \left( {4{x^2} + 2} \right){f^2}\left( x \right)} \right\}} dx = 2\). Giá trị của \(f\left( 0 \right)\) bằng

A. \(\dfrac{1}{2}\).

B. e.

C. \(\dfrac{1}{{\rm{e}}}\).

D. 2 .

Câu hỏi : 704578
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com