Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ester X có công thức phân tử C4H8O2. X có thể tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens. Có bao nhiêu công thức thỏa mãn của X?

Câu 704625: Ester X có công thức phân tử C4H8O2. X có thể tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens. Có bao nhiêu công thức thỏa mãn của X?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704625
Phương pháp giải:

Hợp chất tác dụng thuốc thử Tollens: CH≡CR; -CHO; HCOO-

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ester có CTPT: C4H8O2, tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens:

  (1) HCOOCH2CH2CH3

  (2) HCOOCH(CH3)CH3

  ⟹ Có 2 công thức thỏa mãn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com