Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hợp chất hưu cơ X đơn chức có công thức phân tử C4H8O2. X không tác dụng được với kim loại Na nhưng bị thủy phân trong môi trường acid khi đun nóng tạo hai hợp chất hữu cơ A và B. Biết A và B có cùng số nguyên tử carbon, A phản ứng được với Na. Phát biểu nào dưới đây chính xác.

Câu 704626: Một hợp chất hưu cơ X đơn chức có công thức phân tử C4H8O2. X không tác dụng được với kim loại Na nhưng bị thủy phân trong môi trường acid khi đun nóng tạo hai hợp chất hữu cơ A và B. Biết A và B có cùng số nguyên tử carbon, A phản ứng được với Na. Phát biểu nào dưới đây chính xác.

A. X thuộc dãy đồng đẳng của ester.

B. Hợp chất hữu cơ B có thể được điều chế từ A bẳng một phản ứng duy nhất.

C. Hợp chất X là methyl propionate.

D. Hợp chất X, A đều có vân vùng 3000 – 3000 cm-1, mạnh, từ trên phổ IR.

Câu hỏi : 704626
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học ester, carboxylic acid, alcohol.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X: CH3COOCH2CH2

  A: CH3COOH

  B: CH3CH2OH

  A đúng.

  B sai, vì $C{H_3}C{H_2}OH + {O_2}\xrightarrow{{len\,men}}C{H_3}COOH + {H_2}O$.

  C sai, vì X có tên là ethyl acetate.

  D sai, vì X không có -OH, nên trên phổ IR không có vân vùng 3000-3300 cm-1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com