Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là \({T_1}\), của mạch thứ hai là \({T_2} = 2{T_1}\). Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại \({Q_0}\). Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q \(\left( {0 < q < {Q_0}} \right)\) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

Câu 704684: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là \({T_1}\), của mạch thứ hai là \({T_2} = 2{T_1}\). Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại \({Q_0}\). Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q \(\left( {0 < q < {Q_0}} \right)\) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 2.

B. \(\dfrac{1}{2}\).

C. 4.

D. \(\dfrac{1}{4}\).

Câu hỏi : 704684
Phương pháp giải:

Sử dụng mối quan hệ vuông pha giữa q và i.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(q \bot i \Rightarrow \left| i \right| = \omega \sqrt {Q_0^2 - {q^2}} \)

  Thời điểm điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q thì

  \(\left| {\dfrac{{{i_1}}}{{{i_2}}}} \right| = \dfrac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}} = \dfrac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = 2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com