Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tủ Bo, quỹ đạo dừng K có bán kính là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}m\). Quỹ đạo dừng có bán kính \(21,{2.10^{ - 11}}m\) là quỹ đạo dừng

Câu 704685: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tủ Bo, quỹ đạo dừng K có bán kính là \({r_0} = 5,{3.10^{ - 11}}m\). Quỹ đạo dừng có bán kính \(21,{2.10^{ - 11}}m\) là quỹ đạo dừng

A. L.

B. M.

C. O.

D. N.

Câu hỏi : 704685
Phương pháp giải:

Bán kính quỹ đạo dừng: \(r = {n^2}{r_0}.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quỹ đạo dừng có bán kính \(21,{2.10^{ - 11}}m\) là quỹ đạo dừng ứng với:

  \(n = \sqrt {\dfrac{r}{{{r_0}}}}  = \sqrt {\dfrac{{21,{{2.10}^{ - 11}}}}{{5,{{3.10}^{ - 11}}}}}  = 2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com