Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 20Hz. Sóng truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ. Ở mặt chất lỏng, điểm M là cực đại giao thoa cách A và B những khoảng 5cm và 14cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng từ 55cm/s đến 81cm/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AB là

Câu 704687: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 20Hz. Sóng truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ. Ở mặt chất lỏng, điểm M là cực đại giao thoa cách A và B những khoảng 5cm và 14cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng từ 55cm/s đến 81cm/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AB là

A. 3,0cm.

B. 6,0cm.

C. 4,5cm.

D. 1,5 cm.

Câu hỏi : 704687
Phương pháp giải:

Điều kiện cực đại giao thoa: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)

Khoảng cách gần nhất giữa hai cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AB là \(\dfrac{\lambda }{2}.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  M là cực đại nên thỏa mãn:

  \(\begin{array}{l}{d_2} - {d_1} = k\lambda  \Rightarrow 14 - 5 = k\lambda  = k\dfrac{v}{f}\\ \Leftrightarrow 9 = k\dfrac{v}{{20}} \Rightarrow v = \dfrac{{9.20}}{k}\end{array}\)

  Với \(55 < v < 81 \Rightarrow 55 < \dfrac{{9.20}}{k} < 81\)

  \( \Rightarrow 2,2 < k < 3,3 \Rightarrow k = 3\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow v = \dfrac{{9.20}}{3} = 60\left( {cm/s} \right)\\ \Rightarrow \lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{60}}{{20}} = 3\left( {cm} \right)\end{array}\)

  Khoảng cách gần nhất giữa hai cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AB là:

  \(\dfrac{\lambda }{2} = \dfrac{3}{2} = 1,5\left( {cm} \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com