Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, vật nặng có cùng khối lượng và mang điện tích lần lượt là \({q_1},{q_2}\). Chúng dao động điều hòa trong điện trường đều \(\overrightarrow E \) hướng thẳng đứng xuống, tại cùng một nơi xác định, chu kì của các con lắc lần lượt là 0,5s; 0,3s. Khi tắt điện trường thì hai con lắc dao động với chu kì là 0,4s. Tỉ số \(\dfrac{{{q_1}}}{{{q_2}}}\) bằng

Câu 704688: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, vật nặng có cùng khối lượng và mang điện tích lần lượt là \({q_1},{q_2}\). Chúng dao động điều hòa trong điện trường đều \(\overrightarrow E \) hướng thẳng đứng xuống, tại cùng một nơi xác định, chu kì của các con lắc lần lượt là 0,5s; 0,3s. Khi tắt điện trường thì hai con lắc dao động với chu kì là 0,4s. Tỉ số \(\dfrac{{{q_1}}}{{{q_2}}}\) bằng

A. \(\dfrac{{175}}{{81}}\).

B. \( - \dfrac{7}{9}\).

C. \(\dfrac{9}{7}\).

D. \( - \dfrac{{81}}{{175}}\).

Câu hỏi : 704688
Phương pháp giải:

Trọng lực biểu kiến:

\(\vec P' = \vec P + \vec F \Rightarrow \vec g' = \vec g + \vec a\)

Mà \(\vec a = \dfrac{{q\vec E}}{m}\). Từ đó biện luận dấu của q và lập tỉ số \(\dfrac{{{a_1}}}{{{a_2}}}\) theo \({q_1}\) và \({q_2}.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{\ell }{g}}  \Rightarrow T \sim \dfrac{1}{{\sqrt g }}\)

  Khi không có điện trường thì chu kì dao động của hai con lắc đều là:

  \({T_0} = 2\pi \sqrt {\dfrac{\ell }{g}}  = 0,4\left( s \right)\)

  Khi con lắc chịu tác dụng của lực điện trường thì \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{\ell }{{g'}}} \)

  Chu kì dao động của con lắc 1 và con lắc 2 khi dao động trong điện trường là 0,5 s và 0,3 s

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{{T_1}}}{{{T_0}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,4}} = \sqrt {\dfrac{g}{{{g_1}}}}  = \sqrt {\dfrac{g}{{g - {a_1}}}} \\\dfrac{{{T_2}}}{{{T_0}}} = \dfrac{{0,3}}{{0,4}} = \sqrt {\dfrac{g}{{{g_2}}}}  = \sqrt {\dfrac{g}{{g + {a_2}}}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = 0,36g\\{a_2} = \dfrac{7}{9}g\end{array} \right.\)

  Vì \(\left\{ \begin{array}{l}{{g'}_1} = g - {a_1} \Rightarrow \vec F \uparrow  \downarrow \vec P\\{{g'}_2} = g + {a_2} \Rightarrow \vec F \uparrow  \uparrow \vec P\end{array} \right.\)

  \( \to \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow P  \uparrow  \downarrow \overrightarrow E ;\overrightarrow F  = q\overrightarrow E  \to {q_1} < 0\\\overrightarrow P  \uparrow  \uparrow \overrightarrow E ;\overrightarrow F  = q\overrightarrow E  \to {q_2} > 0\end{array} \right.\)

  Ta có: \(\dfrac{{{a_1}}}{{{a_2}}} = \dfrac{{ - {q_1}}}{{{q_2}}} = \dfrac{{0,36}}{{\dfrac{7}{9}}} = \dfrac{{81}}{{175}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com