Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Câu 704714: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. \({\rm{cot}}\left( { - a} \right) = {\rm{cot}}a\).

B. \({\rm{cos}}\left( { - a} \right) = {\rm{cos}}a\).

C. \({\rm{tan}}\left( { - \alpha } \right) = {\rm{tan}}\alpha \).

D. \({\rm{sin}}\left( { - a} \right) = {\rm{sin}}a\).

Câu hỏi : 704714

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án \({\rm{A}}\), ta có: \({\rm{cot}}\left( { - \alpha } \right) =  - {\rm{cot}}\alpha  \Rightarrow \) đáp án A sai

  Xét đáp án \({\rm{B}}\), ta có: \({\rm{cos}}\left( { - \alpha } \right) = {\rm{cos}}\alpha  \Rightarrow \) đáp án \({\rm{B}}\) đúng

  Xét đáp án \({\rm{C}}\), ta có: \({\rm{tan}}\left( { - \alpha } \right) = {\rm{tan}}\alpha  \Rightarrow \) đáp án \({\rm{C}}\) sai

  Xét đáp án \({\rm{D}}\), ta có: \({\rm{sin}}\left( { - \alpha } \right) =  - {\rm{sin}}\alpha  \Rightarrow \) đáp án \({\rm{D}}\) sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com