Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

2 kg nước đá ở nhiệt độ \({0^0}C\) cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu MJ để chuyển lên nhiệt độ \({50^0}C\), biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là \(3,{4.10^5}\,\,J/kg\).

Câu 704776: 2 kg nước đá ở nhiệt độ \({0^0}C\) cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu MJ để chuyển lên nhiệt độ \({50^0}C\), biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là \(3,{4.10^5}\,\,J/kg\).

Câu hỏi : 704776
Phương pháp giải:

Nhiệt lượng: \(Q = mc\Delta t\)


Nhiệt lượng làm nóng chảy chất ở nhiệt độ nóng chảy: \(Q = m\lambda \)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Nhiệt lượng cung cấp cho nước đá là:

  \(Q = m\lambda  + mc\Delta t = 2.3,{4.10^5} + 2.4200.50 = 1,{1.10^6}\,\,\left( J \right) = 1,1\,\,\left( {MJ} \right)\)

  Đáp số: 1,1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com