Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Rút gọn biểu thức \(A = \dfrac{{2{{\cos }^2}x - 1}}{{\sin x + \cos x}}\), ta được kết quả là

Câu 704782: Rút gọn biểu thức \(A = \dfrac{{2{{\cos }^2}x - 1}}{{\sin x + \cos x}}\), ta được kết quả là

A. \(A = \cos 2x - \sin 2x\).

B. \(A = \cos x + \sin x\).

C. \(A = \cos 2x + \sin 2x\).

D. \(A = \cos x - \sin x\).

Câu hỏi : 704782

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức: \({\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đó \(A = \dfrac{{2{{\cos }^2}x - 1}}{{\sin x + \cos x}} = \dfrac{{2{{\cos }^2}x - \left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right)}}{{\sin x + \cos x}} = \dfrac{{{{\cos }^2}x - {{\sin }^2}x}}{{\sin x + \cos x}}\)

  \( = \dfrac{{\left( {\cos x + \sin x} \right)\left( {\cos x - \sin x} \right)}}{{\sin x + \cos x}} = \cos x - \sin x\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com