Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) không vuông. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Câu 704718: Cho tam giác \(ABC\) không vuông. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \({\rm{sin}}\left( {A + B + 2C} \right) =  - {\rm{sin}}C\).

B. \({\rm{cos}}\left( {2A + B + C} \right) = {\rm{cos}}A\).

C. \({\rm{cot}}\left( {A + B + 2C} \right) = {\rm{tan}}C\).

D. \({\rm{tan}}\left( {2A + B + C} \right) = {\rm{cot}}A\).

Câu hỏi : 704718

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(ABC\) là tam giác \( \Rightarrow A + B + C = {180^ \circ }\)

  Xét đáp án \({\rm{A}}\), ta có: \({\rm{sin}}\left( {A + B + 2C} \right) = {\rm{sin}}\left( {{{180}^ \circ } + C} \right) =  - {\rm{sin}}C \Rightarrow \) đáp án \({\rm{A}}\) đúng

  Xét đáp án \({\rm{B}}\), ta có: \({\rm{cos}}\left( {2A + B + C} \right) = {\rm{cos}}\left( {{{180}^ \circ } + A} \right) =  - {\rm{cos}}A \Rightarrow \) đáp án \({\rm{B}}\) sai

  Xét đáp án \(C\), ta có: \({\rm{cot}}\left( {A + B + 2C} \right) = {\rm{cot}}\left( {{{180}^ \circ } + C} \right) = {\rm{cot}}C \ne {\rm{tan}}C\) (do \(ABC\) là tam giác không vuông) \( \Rightarrow \) đáp án C sai

  Xét đáp án \({\rm{D}}\), \({\rm{ta}}\) có: \({\rm{tan}}\left( {2A + B + C} \right) = {\rm{tan}}\left( {{{180}^ \circ } + A} \right) = {\rm{tan}}A \ne {\rm{cot}}A\) (do \(ABC\) là tam giác không vuông) \( \Rightarrow \) đáp án D sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com