Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu thức \(A = \dfrac{{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}}{{\cos x + \cos 3x + \cos 5x}}\) được rút gọn thành:

Câu 704784: Biểu thức \(A = \dfrac{{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}}{{\cos x + \cos 3x + \cos 5x}}\) được rút gọn thành:

A. \(\tan 3x\).

B. \(\cot 3x\).

C. \( - \tan 3x\).

D. \(\cot x\).

Câu hỏi : 704784

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhắc lại công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin a + \sin b = 2\sin \dfrac{{a + b}}{2}\cos \dfrac{{a - b}}{2}\\\cos a + \cos b = 2\cos \dfrac{{a + b}}{2}\cos \dfrac{{a - b}}{2}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đó \(A = \dfrac{{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}}{{\cos x + \cos 3x + \cos 5x}} = \dfrac{{\left( {\sin x + \sin 5x} \right) + \sin 3x}}{{\left( {\cos x + \cos 5x} \right) + \cos 3x}} = \dfrac{{2\sin 3x\cos 2x + \sin 3x}}{{2\cos 3x\cos 2x + \cos 3x}}\)

  \( = \dfrac{{\sin 3x\left( {2\cos 2x + 1} \right)}}{{\cos 3x\left( {2\cos 2x + 1} \right)}} = \dfrac{{\sin 3x}}{{\cos 3x}} = \tan 3x\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com