Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đơn giản biểu thức \(Q = \dfrac{{\cos 2a + \cos 4a + \cos 6a}}{{\sin 2a + \sin 4a + \sin 6a}}\) ta được kết quả là

Câu 704785: Đơn giản biểu thức \(Q = \dfrac{{\cos 2a + \cos 4a + \cos 6a}}{{\sin 2a + \sin 4a + \sin 6a}}\) ta được kết quả là

A. \(Q = \sin 8a\).

B. \(Q = \tan 4a\).

C. \(Q = \cot 4a\).

D. \(Q = \cos 8a\).

Câu hỏi : 704785

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhắc lại công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin a + \sin b = 2\sin \dfrac{{a + b}}{2}\cos \dfrac{{a - b}}{2}\\\cos a + \cos b = 2\cos \dfrac{{a + b}}{2}\cos \dfrac{{a - b}}{2}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đó \(Q = \dfrac{{\cos 2a + \cos 4a + \cos 6a}}{{\sin 2a + \sin 4a + \sin 6a}} = \dfrac{{\left( {\cos 2x + \cos 6a} \right) + \cos 4a}}{{\left( {\sin 2a + \sin 6a} \right) + \sin 4a}} = \dfrac{{2\cos 4a\cos 2a + \cos 4a}}{{2\sin 4a\cos 2a + \sin 4a}}\)

  \( = \dfrac{{\cos 4a\left( {2\cos 2a + 1} \right)}}{{\sin 4a\left( {2\cos 2a + 1} \right)}} = \dfrac{{\cos 4a}}{{\sin 4a}} = \cot 4a\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com