Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có mấy chiếc bút màu?

Câu 705241: Có mấy chiếc bút màu?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu hỏi : 705241

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đếm số bút trong khung ta thấy có 9 chiếc bút màu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đếm số bút trong khung ta thấy có 9 chiếc bút màu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com