Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có mấy chiếc cốc nước ép?

Câu 705242: Có mấy chiếc cốc nước ép?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu hỏi : 705242

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đếm số cốc ta thấy có 7 cốc nước ép

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đếm số cốc ta thấy có 7 cốc nước ép

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com