Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có mấy miếng dưa trong hình?

Câu 705243: Có mấy miếng dưa trong hình?

A. 1

B. 10

C. 5

D. 4

Câu hỏi : 705243

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đếm trong hình có 10 miếng dưa hấu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đếm trong hình có 10 miếng dưa hấu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com