Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con đếm đồ vật trong khung và nối vào số tương ứng

Câu 705246: Con đếm đồ vật trong khung và nối vào số tương ứng


Câu hỏi : 705246

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đếm số lượng số chiếc mũ, số chiếc cốc, số chiếc balo, số cây nấm và nối với số tương ứng

Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com