Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số 5, 9, 2, 7, 1

Con hãy nêu những số nhỏ hơn 6 trong các số trên

Câu 705247: Cho các số 5, 9, 2, 7, 1

Con hãy nêu những số nhỏ hơn 6 trong các số trên

Câu hỏi : 705247

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh số 5, 9, 2, 7, 1 với số 6

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Trong các số 5, 9, 2, 7, 1 ta nhận thấy số 1, 2, 5 nhỏ hơn 6

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com