Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH

(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH

(3) CH3-NH3NO3

(4) (HOOCCH2NH3)2SO4

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH

(6) CH3COOC6H5

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là

Câu 709901:  Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH

(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH

(3) CH3-NH3NO3

(4) (HOOCCH2NH3)2SO4

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH

(6) CH3COOC6H5

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là

A.  4.

B.  3.

C.  5.

D.  6.

Câu hỏi : 709901
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học một số hợp chất hữu cơ: muối amine, muối amino acid, peptide.

Viết được phương trình phản ứng hóa học.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) ClH3NCH2COOH + 2NaOH ⟶ H2NCH2COONa + NaCl + H2O

  ⟹ Thu được 2 muối là H2NCH2COONa, NaCl.

  (2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH + 2NaOH ⟶ H2NCH(CH3)-COONa + H2N-CH2COONa + H2O

  ⟹ Thu được 2 muối là H2NCH(CH3)-COONa, H2N-CH2COONa.

   (3) CH3-NH3NO3 + NaOH ⟶ NaNO3 + CH3-NH2 + H2O

  ⟹ Thu được 1 muối là NaNO3.

  (4) (HOOCCH2NH3)2SO4 + 4NaOH ⟶ 2H2N-CH2-COONa + Na2SO4 + 4H2O

  ⟹ Thu được 2 muối là H2N-CH2-COONa, Na2SO4.

  (5) ClH3N-CH2-CONH-CH2-COOH + 3NaOH ⟶ 2H2N-CH2-COONa + NaCl + 2H2O

  ⟹ Thu được 2 muối là H2N-CH2-COONa, NaCl.

  (6) CH3COOC6H5 + 2NaOH ⟶ CH3COONa + C6H5ONa + H2O

  ⟹ Thu được 2 muối là CH3COONa, C6H5ONa.

  Vậy có 5 chất tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa 2 muối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com