Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trâu mẹ ăn một bó cỏ hết 16 phút. Nhưng trâu mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con đến cùng ăn và cả hai mẹ con chỉ ăn trong 10 phút thì hết bó cỏ. Hỏi nếu nghé con ăn một mình thì sau bao lâu sẽ hết bó cỏ trên?

Câu 710191: Trâu mẹ ăn một bó cỏ hết 16 phút. Nhưng trâu mới ăn được 4 phút thì có thêm nghé con đến cùng ăn và cả hai mẹ con chỉ ăn trong 10 phút thì hết bó cỏ. Hỏi nếu nghé con ăn một mình thì sau bao lâu sẽ hết bó cỏ trên?

A. 70 phút.

B. 80 phút.

C. 90 phút.

D. 100 phút.

Câu hỏi : 710191

Quảng cáo

Phương pháp giải:

nn

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 1 phút trâu mẹ ăn được:

  \(1:16 = \dfrac{1}{{16}}{\rm{ }}\) (bó cỏ)

  Trong 4 phút trâu mẹ ăn được:

  \(4 \times \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{1}{4}{\rm{ }}\) (bó cỏ)

  Số phần bó cỏ còn lại trâu mẹ và nghé con ăn trong 10 phút là

  \(1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}{\rm{ }}\) (bó cỏ)

  Trong 1 phút hai mẹ con nghé ăn được số phần bó cỏ là

  \(\dfrac{3}{4}:10 = \dfrac{3}{{40}}\) (bó cỏ)

  Trong 1 phút nghé con ăn được số phần bó cỏ là

  \(\dfrac{3}{{40}} - \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{1}{{80}}\) (bó cỏ)

  Nghé con ăn một mình hết bó cỏ trong số phút là

  \(1:\dfrac{1}{{80}} = 80{\rm{ }}\) (phút)

  Đáp số: 80 phút.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com