Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai người cùng làm một việc thì hoàn thành sau 12 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mình \(\dfrac{2}{3}\) vi đó thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm phần việc còn lại thì mất bao lâu?

Câu 710195: Hai người cùng làm một việc thì hoàn thành sau 12 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mình \(\dfrac{2}{3}\) vi đó thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm phần việc còn lại thì mất bao lâu?

A. 15 giờ.

B. 17 giờ.

C. 20 giờ.

D. 21 giờ.

Câu hỏi : 710195

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm trong 1 giờ hai người làm chung được bao nhiêu phần công việc

- Tìm trong 1 giờ mỗi người làm được bao nhiêu phần công việc

- Tìm số phần việc còn lại người thứ hai phải làm

- Tìm số giờ người thứ hai làm xong công việc còn lại

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 1 giờ, hai người làm chung được số phần công việc là

  \(1:12 = \dfrac{1}{{12}}\) (công việc)

  Trong 1 giờ người thứ nhất làm được số phần công việc là

  \(\dfrac{2}{3}:10 = \dfrac{1}{{15}}\) (công việc)

  Trong 1 giờ người thứ hai làm được số phần công việc là

  \(\dfrac{1}{{12}} - \dfrac{1}{{15}} = \dfrac{1}{{60}}\) (công việc)

  Số phần việc còn lại người thứ hai phải làm là

  \(1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}\) (công việc)

  Người thứ hai làm phần việc còn lại trong số giờ là:

  \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{{60}} = 20\) (giờ)

  Đáp số: 20 giờ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com