Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. young

B. cloud

C. hour

D. shout

Câu hỏi : 710566
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Young /jʌŋ/
  2. Cloud /klaʊd/
  3. Hour /ˈaʊə(r)/
  D. Shout /ʃaʊt/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. bath

B. teeth

C. path

D. breathe

Câu hỏi : 710567
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Bath /bɑːθ/
  2. Teeth /tiːθ/
  3. Path /pɑːθ/
  D. Breathe /briːð/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com