Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25,7 + 9, 48 + 14,3

b) 8,24 + 3,69 + 2,31

c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4

d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08

e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5

Câu 710828: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25,7 + 9, 48 + 14,3

b) 8,24 + 3,69 + 2,31

c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4

d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08

e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5

Câu hỏi : 710828

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) 25,7 + 9,48 +14,3

  = 25,7 + 14,3 +9,48

  = 40 + 9,48

  = 49,48

  b) 8,24 + 3,69 + 2,31

  = 8,24 + (3,69 + 2,31)

  = 8,24 + 6

  = 14, 24

  c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4

  = (8,65 + 1,35 ) + (7,6 + 0,4)

  = 10 + 8

  = 18

  d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08

  = (5,92 + 4,08) + (0,44 + 5,56)

  = 10 + 6

  =16

  e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5

  = (7,5 + 2,5) +( 6,5 +3,5 ) + ( 5,5 + 4,5)

  =10 + 10 + 10

  = 30

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com