Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42,54 + 87,65 …. 42,45 + 87,56

b) 96,38 + 74,85 …. 74,38 + 96,85

c) 8,8 + 6,6 + 4,4 …. 9,9 + 5,5 +7,7

Câu 710829: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42,54 + 87,65 …. 42,45 + 87,56

b) 96,38 + 74,85 …. 74,38 + 96,85

c) 8,8 + 6,6 + 4,4 …. 9,9 + 5,5 +7,7

Câu hỏi : 710829

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) 42, 54 + 87, 65 > 42, 45 + 87, 56

  Ta có: 42,54 + 87, 65 = 130,19

  42,45 + 87,56 = 130,01

  Vì 130, 19 >130,01 nên 42, 54 + 87,65 > 42, 45 + 87, 56

  b) 96,38 + 74,85 ...... 74,38 + 96,85

  96,38 + 74,85 = 171.23

  74,38 + 96,85 = 171.23

  Vậy: 96,38 + 74,85 = 74,38 + 96,85

  c) 8,8 + 6,6 + 4,4 ...... 9,9 + 5,5 +7,7

  8,8 + 6,6 + 4,4 = 19.8

  9,9 + 5,5 +7,7 = 23.1

  Vậy  8,8 + 6,6 + 4,4 < 9,9 + 5,5 +7,7

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com