Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions.

Câu 1: We spend about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep.

A. We know relatively little about sleep, as a result, we spend about one-third of our lives sleeping.

B. We shall know more about sleep if we spend more than one-third of our lives sleeping.

C. Despite spending about one-third of our lives sleeping, we know relatively little about sleep.

D. We spend about one-third of our lives sleeping so that we know relatively little about sleep.

Câu hỏi : 7578
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đối với hai ý đối lập nhau ta có thể dùng cụm từ chỉ sự đối lập hay nhượng bộ: despite + gerund phrase (Verb-ing). "Despite spending about one-third of our lives sleeping, we know relativetily little about sleep." (Mặc dù dành một phần ba cuộc đời để ngủ, chúng ta biết tương đối ít về giấc ngủ.)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases.

B. Apart from physical activities, eating too much also contributes to several deadly diseases.

C. Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases.

D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases.

Câu hỏi : 7579
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta dung liên từ kết hợp: "not only...but also" (không những...mà còn) để kết hợp hai nguyên nhân của một số căn bệnh hiểm nghèo. "Not only overeating but also physical inactivity may lead to several, deadly diseases." (Không chỉ ăn uống quá độ mà cả sự thiếu vận động có thể dẫn đến một số căn bệnh hiểm nghèo.)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented.

A. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.

B. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.

C. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.

D. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.

Câu hỏi : 7580
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ta dùng câu chẻ (cleft sentenceIt is was... that... để nhấn mạnh về sự quyết tâm chứ không phải tài năng đã dẫn đến sự thành công. "It was his determination to pursure personal goals, not talent, that contributed to his success." (Chính quyết tâm theo đuổi mục tiêu cá nhân chứ không phải do tài năng đã góp phần vào thành công của anh ấy.)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: I did not arrive in time. I was not able to see her off.

A. She had left because I was not on time.

B. I did not go there, so I could not see her off.

C. I was not early enough to see her off.

D. I arrived very late to say goodbye to her.

Câu hỏi : 7581
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "It was not early enough to see her off." (Tôi đến không kịp để tiễn biệt cô ấy)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com