Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với chu kì 2 s. Biết momen quán tính của vật đối với trục quay đó là 0,06 kg.m2. Động năng quay của vật bằng

Câu 81689: chương trình nâng cao


Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với chu kì 2 s. Biết momen quán tính của vật đối với trục quay đó là 0,06 kg.m2. Động năng quay của vật bằng

A.  0,592 J. 

B. 0,148 J. 

C. 0,100 J.

D.  0,296 J.

Câu hỏi : 81689
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Động năng quay của vật Wđ = 0,5.I.ɷ² = 0,5.0,06.(2π/2)² = 0,296 J

  =>Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com