Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký COMBO LỚP 11

-67%

1

Mỗi combo gồm các khóa học của thầy cô tương ứng với các môn học theo khối đã lựa chọn. Đối với những môn học có nhiều giáo viên dạy trong cùng 1 Combo thì học sinh sẽ được chọn giáo viên sau khi thanh toán Combo

2

Khóa học được giảng dạy bởi thầy cô giáo dày dặn kinh nghiệm giúp học sinh năm vững kiến thức theo từng chương, chủ đề.

3

Khóa học theo combo phục vụ chính xác nhu cầu, mục đích thi của học sinh theo khối, từ đó nâng cao kiến thức và điểm số.

Combo TOÀN BỘ LỚP 11

(Tất cả các khóa học lớp 11)

12,385,000

3,999,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1 + Live] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
2. [S1+] - Thầy Ngô Toản - Toán 11 - Cơ bản & nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chí - Toán 11 (Cơ bản & Nâng cao) - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chính - Toán 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Nguyên - Hình học 11 chọn lọc đặc sắc - Năm 2024
3. [S1-C] - Thầy Trần Ngọc Quang Huy - Toán 11- Chương trình mới - Chuyên đề học tập - Năm 2024 4. [S1] - Cô Thủy - Ngữ Văn 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Linh - Ngữ Văn 11 - Cánh Diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Quỳnh Anh - Ngữ Văn 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
5. [S1+ Live] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Hoàng Xuân - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
6. [S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 11 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2024 7. [S1 + LIVE] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + LIVE] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Bích - Vật lí 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Loan - Vật lí 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
8. [S1+] - Thầy Long - Cơ bản & Nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2024 9. [S1 + Live] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
10. [S1+] - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Thầy Phạm Thanh Tùng - 2024 11. [S1] - Thầy Đức Hải - Sinh học 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Minh Châu - Sinh học 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Trung Hoạch - Sinh học 11 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm 2024
12. [S1] - Thầy Quang - Lịch sử 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Hiển - Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Thu - Lịch sử 11 - Cánh diều - Năm 2024
13. [S1] - Địa lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Cô Nguyễn Ngọc Linh
hoặc [S1] - Địa lí 11 - Cánh diều - Thầy Trần Ngọc Phong
hoặc [S1] - Địa lí 11 - Chân trời sáng tạo - Cô Đào Thanh Thanh
14. [S1] - Thầy Phương - Tin 11 (Chương trình mới) - Khoa học máy tính - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Phương - Tin 11 (Chương trình mới) - Tin học ứng dụng - Năm 2024
15. [S1] - Cô Đỗ Hà - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 - Năm 2024

Combo Khối D - Lớp 11

(Toán, Văn, Anh)

2,797,000

1,799,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1 + Live] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Ngô Toản - Toán 11 - Cơ bản & nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chí - Toán 11 (Cơ bản & Nâng cao) - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Nguyên - Hình học 11 chọn lọc đặc sắc - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chính - Toán 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
2. [S1] - Cô Thủy - Ngữ Văn 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Quỳnh Anh - Ngữ Văn 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Linh - Ngữ Văn 11 - Cánh Diều - Năm 2024
3. [S1+ Live] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Hoàng Xuân - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024

Combo Khối A - Lớp 11

(Toán, Lí, Hóa)

2,997,000

1,999,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1 + Live] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Ngô Toản - Toán 11 - Cơ bản & nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chí - Toán 11 (Cơ bản & Nâng cao) - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Nguyên - Hình học 11 chọn lọc đặc sắc - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chính - Toán 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
2. [S1 + LIVE] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + LIVE] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Bích - Vật lí 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Loan - Vật lí 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Long - Cơ bản & Nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2024
3. [S1 + Live] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
hoặc [S1+] - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Thầy Phạm Thanh Tùng - 2024

Combo Khối A1 - Lớp 11

(Toán, Lí, Anh)

2,997,000

1,999,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1 + Live] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Ngô Toản - Toán 11 - Cơ bản & nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chí - Toán 11 (Cơ bản & Nâng cao) - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Nguyên - Hình học 11 chọn lọc đặc sắc - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chính - Toán 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
2. [S1 + LIVE] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + LIVE] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Bích - Vật lí 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Loan - Vật lí 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Long - Cơ bản & Nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2024
3. [S1+ Live] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Hoàng Xuân - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024

Combo Khối B - Lớp 11

(Toán, Hóa, Sinh)

2,797,000

1,799,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1 + Live] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Chính - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Đăng - Toán 11 - Cánh diều - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Huy - Toán 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Ngô Toản - Toán 11 - Cơ bản & nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chí - Toán 11 (Cơ bản & Nâng cao) - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Nguyên - Hình học 11 chọn lọc đặc sắc - Năm 2024
hoặc [S1+] - Thầy Chính - Toán 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2024
hoặc [S1+Live] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Tùng - Toán 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024
2. [S1 + Live] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024
hoặc [S1 + Live] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024
hoặc [S1+] - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Thầy Phạm Thanh Tùng - 2024
3. [S1] - Thầy Đức Hải - Sinh học 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2024
hoặc [S1] - Thầy Trung Hoạch - Sinh học 11 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm 2024
hoặc [S1] - Cô Minh Châu - Sinh học 11 - Cánh diều - Năm 2024

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com