Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký COMBO S4 - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH

-49%

1

Khoá học bao gồm video tổng ôn trọn vẹn kiến thức thi TN THPT & ĐH từ giáo viên Tuyensinh247.com.

2

Các bài giảng được giáo viên Tuyensinh247.com biên soạn và chọn lọc kĩ lưỡng.

3

Giúp học sinh tổng ôn kiến thức trọn vẹn một cách nhanh nhất và hệ thống hoá kiến thức dễ dàng, đầy đủ.

4

Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh tổng ôn toàn bộ kiến thức.

5

Tổng hợp toàn bộ phương pháp giải các dạng bài quan trọng, hệ thống bài tập phong phú, đa dạng.

Đăng ký COMBO S4 - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH

Trọn vẹn hơn - 54%

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com