Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
Cô Thủy - Khóa Tiếng Việt lớp 4 - Năm 2020

KHÓA TIẾNG VIỆT LỚP 4 - CÔ PHẠM THỊ THU THỦY

    Khóa học do cô Phạm Thị Thu Thủy giảng dạy gồm 35 tuần và 2 chuyên đề nhỏ

    Khóa học Tiếng Việt 4 được biên soạn công phu, bám sát chương trình của Bộ Giáo dục, bài giảng kĩ lưỡng.

    Với phương pháp học mới, vừa học vừa chơi, hình ảnh phong phú chắc chắn sẽ giúp các con tiếp thu bài nhanh và hứng thú hơn.

» Xem thêm thông tin Cô Phạm Thị Thu Thủy - Link Facebook

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

Lưu ý: Các chuyên đề sẽ được bổ sung dần vào khóa theo trình tự thời gian phát hành!

1.Tuần 1

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Tuần 2

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Tuần 3

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Tuần 4

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Tuần 5

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Tuần 6

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Tuần 7

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Tuần 8

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Tuần 9

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Tuần 11

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Tuần 12

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Tuần 13

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Tuần 14

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đang phát hành ... loading...

14.Tuần 15

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 10/06/2020

15.Tuần 16

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 10/06/2020

16.Tuần 17

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 12/06/2020

17.Tuần 18

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 04/06/2020

18.Tuần 19

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Tuần 20

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Tuần 21

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Tuần 22

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Tuần 23

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Tuần 24

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.Tuần 25

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

25.Tuần 26

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đang phát hành ... loading...

26.Tuần 27

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 27/06/2020

27.Tuần 29

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 18/06/2020

28.Tuần 30

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 11/06/2020

29.Tuần 31

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 18/06/2020

30.Tuần 32

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 05/06/2020

31.Tuần 33

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 18/06/2020

32.Tuần 34

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 13/06/2020

33.Tuần 35

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 17/07/2020

34.Kể chuyện

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 30/07/2020

35.Chính tả

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 12/06/2020

Lưu ý: Các chuyên đề sẽ được bổ sung dần vào khóa theo trình tự thời gian phát hành!

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com