`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
Cô Thủy - Khóa Tiếng Việt lớp 4

KHÓA TIẾNG VIỆT LỚP 4 - CÔ PHẠM THỊ THU THỦY

    Khóa học do cô Phạm Thị Thu Thủy giảng dạy gồm 35 tuần và 2 chuyên đề nhỏ

    Khóa học Tiếng Việt 4 được biên soạn công phu, bám sát chương trình của Bộ Giáo dục, bài giảng kĩ lưỡng.

    Với phương pháp học mới, vừa học vừa chơi, hình ảnh phong phú chắc chắn sẽ giúp các con tiếp thu bài nhanh và hứng thú hơn.

» Xem thêm thông tin Cô Phạm Thị Thu Thủy - Link Facebook

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Tuần 1

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Tuần 2

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Tuần 3

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Tuần 4

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Tuần 5

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Tuần 6

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Tuần 7

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Tuần 8

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Tuần 9

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Đang phát hành ... loading...

10.Tuần 10

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 22/11/2019

11.Tuần 11

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 24/11/2019

12.Tuần 12

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 06/12/2019

13.Tuần 13

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 11/12/2019

14.Tuần 14

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 29/10/2019

15.Tuần 15

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 07/11/2019

16.Tuần 16

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 17/11/2019

17.Tuần 17

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 27/11/2019

18.Tuần 18

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 29/11/2019

19.Tuần 19

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 05/12/2019

20.Tuần 20

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 18/12/2019

21.Tuần 21

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 23/12/2019

22.Tuần 22

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 26/10/2019

23.Tuần 23

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 02/11/2019

24.Tuần 24

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 13/11/2019

25.Tuần 25

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 23/11/2019

26.Tuần 26

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 04/12/2019

27.Tuần 27

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 16/12/2019

28.Tuần 28

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 27/12/2019

29.Tuần 29

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 09/01/2020

30.Tuần 30

 • Số bài : 5
 • Giá : 40,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 20/01/2020

31.Tuần 31

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 01/02/2020

32.Tuần 32

 • Số bài : 3
 • Giá : 25,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 12/02/2020

33.Tuần 33

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 24/02/2020

34.Tuần 34

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 06/03/2020

35.Tuần 35

 • Số bài : 1
 • Giá : 10,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 16/03/2020

36.Kể chuyện

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 25/03/2020

37.Chính tả

 • Số bài : 4
 • Giá : 35,000 VNĐ
 • Khai Giảng: 01/04/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com