Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học Hóa 9 - Thầy Đặng Xuân Chất

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa nền tảng

S1 - KHÓA HÓA HỌC LỚP 9 - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT - NĂM 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 55

Đề thi: 91

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 499,000 đ

Khóa luyện đề

S3 - 120 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) - NĂM 2021

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 120

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 199,000 đ

Khóa ôn chuyên

S2 - KHÓA HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN THI VÀO CHUYÊN HÓA - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT - NĂM 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 51

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 499,000 đ

Khóa bổ trợ

KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA LỚP 9 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) – NĂM 2021

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 53

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com