Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên BlueEC3627

  • - Phú Thọ
  • 785

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 10 40%
Môn Hóa lớp 12 555 418 54%
Môn Sinh lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 310 78%
Môn Địa lớp 12 0 3 0%
Môn Sử lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 555 746 63%

Comment giao lưu với BlueEC3627

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com