Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khóa tiếng Anh lớp 9 - Luyện thi vào 10

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Học thử miễn phí

-898k

Khóa nền tảng

S1 - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2021 - CÔ QUANG THỊ HOÀN

Giáo viên: Cô Quang Thị Hoàn

Chuyên đề: 21

Bài giảng: 108

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 699,000 đ

S1 - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN NĂM 2021 - THẦY NGUYỄN KIM LONG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Kim Long

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 76

Đề thi: 29

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 699,000 đ

S0 - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2021 - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 71

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 399,000 đ

Khóa luyện thi

[S2+] - KHÓA LUYỆN THI 4 KỸ NĂNG VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2021 - CÔ QUANG THỊ HOÀN

Giáo viên: Cô Quang Thị Hoàn

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 84

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 699,000 đ

S2 - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 2021 - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 48

Đề thi: 78

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 599,000 đ

Khóa luyện đề

S3 - 45 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN ANH NĂM 2020 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 45

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 299,000 đ

S3 - 80 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN ANH NĂM 2019 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 84

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 299,000 đ

Khóa tổng ôn

S4 - KHÓA TỔNG ÔN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 9 VÀO 10 NĂM 2021 - CÔ NGUYỄN HOÀNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Hoàng Lan

Bài giảng: 24

Đề thi: 23

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 599,000 đ

Khóa bổ trợ

KHÓA ÔN THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Phương Linh

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 15

Đề thi: 17

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 399,000 đ

KHÓA ÔN HÈ TIẾNG ANH 8 LÊN LỚP 9 - CÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Phương Linh

Bài giảng: 11

Đề thi: 12

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 399,000 đ

KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ANH LỚP 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2021 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com