Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học Tốt Môn Toán Lớp 4

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (31/05/2024)

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa cơ bản

[S1] - TOÁN 4 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - CÔ ĐINH THỊ SAO MAI

Giáo viên: Cô Đinh Thị Sao Mai

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 155

Đề thi: 119

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - TOÁN 4 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÔ ĐẶNG DIỆU LY

Giáo viên: Cô Đặng Diệu Ly

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 58

Đề thi: 73

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - TOÁN 4 - CÁNH DIỀU - CÔ TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

Giáo viên: Cô Trần Thị Bích Liên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 85

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa nâng cao

[S1+] - TOÁN 4 NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ - CÔ SAO MAI

Giáo viên: Cô Đinh Thị Sao Mai

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 55

Đề thi: 55

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa cơ bản và nâng cao

[S1+] - TOÁN 4 NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ - THẦY TRẦN TRỌNG THƯỜNG

Giáo viên: Thầy Trần Trọng Thường

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 52

Đề thi: 51

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

Bình luận