Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học Toán 9 - Luyện thi vào lớp 10

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG TOÁN 9 NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 78

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Thầy Đỗ Văn Bảo

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 73

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S2] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 53

Đề thi: 53

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện đề

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2023 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 88 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2021 - 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 99 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2020 - 2021 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 93

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

Khóa ôn chuyên

[S2+] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN CHUYÊN NĂM 2024 - THẦY LƯU CÔNG ĐÔNG

Giáo viên: Thầy Lưu Công Đông

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 93

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TOÁN 9 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 67

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận