Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học Văn 9 - Luyện thi vào lớp 10

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG VÀ LUYỆN THI NGỮ VĂN 9 NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THU HÒA

Giáo viên:

Bài giảng: 55

Đề thi: 79

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S1] - PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HOÁ & LUYỆN THI NGỮ VĂN 9 NĂM 2024 - CÔ TẠ MINH THỦY

Giáo viên: Cô Tạ Minh Thủy

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 63

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI HỌC KÌ NGỮ VĂN 9 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 62

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN NĂM 2023 - 2024

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 88 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN NĂM 2021 - 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 88

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

Khóa nâng cao

[S1+] - NGỮ VĂN 9 - NÂNG CAO NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 44

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ÔN TẬP HK1- NGỮ VĂN 9 NĂM 2024 - CÔ TẠ MINH THỦY

Giáo viên: Cô Tạ Minh Thủy

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 23

Đề thi: 23

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S+] - ÔN TẬP HK2 - NGỮ VĂN 9 NĂM 2024 - CÔ TẠ MINH THỦY

Giáo viên: Cô Tạ Minh Thủy

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 8

Đề thi: 9

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S+] - ÔN HÈ NGỮ VĂN 8 LÊN 9 - CÔ VŨ HÀ

Giáo viên:

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 25

Đề thi: 25

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận