Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hướng dẫn khai thác Atlat trang Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (trang 29)

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 39% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

25,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 33 bài

299,000 VNĐ

Mua khóa học

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com