Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2021 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 60 Bài giảng: 265 Đề thi: 103
Ngày hết hạn: 01/07/2021
Giá: 799,000 đ Đặt mua

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

Chuyên đề 1. Ngữ âm
Bài giảng: 14 Đề thi: 14 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:51:23 Đã phát hành: 23/03/2020
00:36:18 Đã phát hành: 20/04/2020
00:33:02 Đã phát hành: 21/04/2020
20 câu Đã phát hành: 21/04/2020
00:22:46 Đã phát hành: 22/04/2020
00:18:40 Đã phát hành: 23/04/2020
00:23:53 Đã phát hành: 29/04/2020
Chuyên đề 2. Unit 1 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Unit 1 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 16 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Từ vựng nâng cao 1
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 7. Unit 2 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 9. Từ vựng nâng cao 2
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 10. Unit 2 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 15 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 11. Ngữ pháp: Thức giả định
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 12. Unit 3 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 13. Ngữ pháp: Câu tường thuật (Reported Speech)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 14. Đọc hiểu cơ bản 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 15. Unit 3 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 12 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 16. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 17. Đọc hiểu cơ bản 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 18. Unit 4 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 19. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 20. Đọc hiểu cơ bản 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 21. Unit 4 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 12 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 22. Ngữ pháp: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 23. Đọc hiểu cơ bản 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 24. Unit 5 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 25. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 26. Đọc hiểu cơ bản 5
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 27. Unit 5 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 11 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 28. Các kỹ năng làm bài
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 29. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 30. Đọc hiểu cơ bản 6
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 31. Unit 6 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 32. Đọc hiểu cơ bản 7
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 33. Unit 6 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 34. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 35. Đọc hiểu cơ bản 8
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 36. Unit 7 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 37. Đọc hiểu cơ bản 9
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 38. Unit 7 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 39. Đọc hiểu cơ bản 10
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 40. Unit 8 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 41. Đọc hiểu cơ bản 11
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 42. Unit 8 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 43. Unit 9 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 44. Unit 9 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 8 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 45. Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 46. Unit 10 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 47. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 48. Unit 10 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 9 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 49. Ngữ pháp: Động từ nguyên mẫu và Danh động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 50. Unit 11 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 51. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 52. Unit 12 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 53. Unit 13 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 54. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 55. Unit 14 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 56. Unit 15 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 57. Unit 16 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 58. Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 59. Chức năng giao tiếp
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 60. Thành ngữ tiếng Anh hay gặp trong các kì thi
Bài giảng: 14 Đề thi: 0 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua

Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh

Đính Chính: Phút thứ

Các bài giảng miễn phí khác cùng khóa

1. Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh Đã phát hành: 23/03/2020

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm

Thuộc chuyên đề: Unit 1 SGK 12 Cơ bản

Kiên Vũ

cách học từ vựng mới mẻ,nhớ được lâu

Ngô Thị Thuỳ

Em cảm ơn cô rất nhiều ạ ! Cô dạy rất hay và chi tiết ạ!

Trần Dần

Ms Xuan formidably beautiful

Lê Huỳnh Yến Nhi

Bài giảng của cô rất hay và cực kì bổ ích! cám ơn cô và tuyển sinh 247 đã giúp em hiểu rõ được dạng câu điều kiện ạ ^^

topkid A1

Hk cái này hay thật sự ạ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1336

2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1199

3,000,000 đ 4,794,000 đ

Lượt mua: 1191

Bình luận

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com