Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hồng Thái

  • THPT Lê Minh Xuân - TP HCM
  • 10
  • "Bad Boy"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 620 61%
Môn Lí lớp 12 0 140 69%
Môn Hóa lớp 12 0 120 59%
Môn Sinh lớp 12 0 57 42%
Môn Anh lớp 12 0 839 69%
Môn Sử lớp 12 0 20 45%
Tổng cộng: 0 1796 65%

Comment giao lưu với Hồng Thái

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com