Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 8

Đề thi online Môn Sinh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Cấu tạo cơ thể người

2.

Thi online - Phản xạ

Thầy Hải - Sinh học 8 - Năm 2020

1. Khái quát về cơ thể người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Vận động

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hệ tuần hoàn

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Hô hấp

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Bài tiết - Da

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Thần kinh và giác quan

Số đề thi: 11 Đã phát hành

9. Nội tiết (Tinh giản)

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

10. Giáo dục giới tính

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/04/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com