Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 8

Đề thi online Môn Sinh lớp 8

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Cấu tạo cơ thể người

2.

Thi online - Phản xạ

3.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Hải - Khóa Sinh học 8 - Năm 2021

1. Khái quát về cơ thể người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Vận động

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hệ tuần hoàn

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Hô hấp

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Bài tiết - Da

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

7. Thần kinh và giác quan

Số đề thi: 11

Sắp thi 27/08/2020

8. Nội tiết

Số đề thi: 5

Sắp thi 27/09/2020
Sắp thi 24/10/2020

10. Giáo dục giới tính

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 8 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com