Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ để hỏi, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, danh từ sở hữu và tân ngữ

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 7% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

15,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 29 bài

399,000 VNĐ

Mua khóa học

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com