Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Minh Tú

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 72 44 89%
Môn Lí lớp 12 267 227 73%
Môn Hóa lớp 12 1069 662 83%
Môn Sinh lớp 12 8 10 60%
Môn Anh lớp 12 163 98 89%
Môn Văn lớp 12 0 7 86%
Tổng cộng: 1579 1048 82%

Comment giao lưu với Nguyễn Minh Tú

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com