Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mod Toán - Lê Thanh Bình

  • THPT Hương Khê - Hà Tĩnh
  • 4410
  • "Đủ nghị lực thành công ắt sẽ đến"

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 67 93%
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Sinh lớp 12 0 80 95%
Môn Địa lớp 12 0 60 67%
Môn Sử lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 0 211 85%

Comment giao lưu với Mod Toán - Lê Thanh Bình

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com