Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tâm Lê

  • Trường THPT Tam Phước - Đồng Nai
  • -87

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -17 34 21%
Môn Lí lớp 12 -5 50 30%
Môn Hóa lớp 12 -11 44 36%
Môn Anh lớp 12 -64 160 20%
Tổng cộng: -97 288 24%

Comment giao lưu với Tâm Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com