Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Hoàng Long

  • Trường THPT Lê Hồng Phong - Đồng Nai
  • 2420
  • "Chúng ta hãy luôn là mình, dù cuộc đời nhiều rắc rối..."

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 100%
Môn Lí lớp 12 0 3 33%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Anh lớp 12 0 41 37%
Môn Địa lớp 12 205 2911 81%
Môn Sử lớp 12 2005 3127 80%
Tổng cộng: 2210 6085 80%

Comment giao lưu với Trần Hoàng Long

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com