Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Hoàng Long

  • THPT Lê Hồng Phong - Đồng Nai
  • 2420
  • "Yé! Thành viên của giáo phái Đạo Âm do giáo chủ Mimosa cầm quyền."

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 1 100%
Môn Lý 0 3 33%
Môn Hóa 0 2 0%
Môn Địa Lý 205 2911 81%
Môn Sử 2005 3127 80%
Tổng cộng: 2210 6044 80%

Comment giao lưu với Trần Hoàng Long

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com