Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên TieuDoan108

  • Trường THCS Lạc Viên - Hải Phòng
  • 230
  • "EM YÊU MỌI NGƯỜI"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 0 3 67%
Môn Sinh lớp 12 0 17 76%
Môn Anh lớp 12 0 38 45%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 0 59 54%

Comment giao lưu với TieuDoan108

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com