Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên TieuDoan108

  • - Hải Phòng
  • 230
  • "EM YÊU MỌI NGƯỜI"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 15 127 54%
Môn Anh lớp 9 50 20 50%
Môn Sử lớp 9 155 192 58%
Môn Sinh lớp 9 0 108 57%
Tổng cộng: 220 447 56%

Comment giao lưu với TieuDoan108

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com