Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Acid Gyrl

  • Trường THPT Dương Quang Đông - Trà Vinh
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 37 54%
Môn Hóa lớp 12 0 54 48%
Môn Anh lớp 12 0 16 75%
Môn Địa lớp 12 0 31 32%
Tổng cộng: 0 138 49%

Comment giao lưu với Acid Gyrl

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com